สถานีวิทยุบุษบาสเตชั่น FM. 90.50 MHz.จังหวัดสิงห์บุรี

กิจกรรม

ผู้บริหารบุษ​บาสเตชั่น -สิงห์บุรี

 • คุณรุ่งฤทธิ์ บุญพิทักษ์

 • คุณบุษบาบรรณ มาลีแก้ว

DJ บุษบาสเตชั่น

 • DJ. กิตติวุฒิ เครือทอง
  08.00 - 12.00น.

 • DJ. ลูกตาล สุวิญญา
  12.00 - 15.00น.

 • DJ. เป็นต่อ ต่อศักดิ์
  15.00 - 19.00น.

ทีมงาน บุษบาสเตชั่น

 • คุณดลฤดี เปาริบุตร

 • ช่าง ธานิน

 • ช่างโอม ธวัชชัย

 • ฝ่ายบัญชี ทนงค์

 • พ่อบ้าน ชูศักดิ์

 • แม่บ้าน โสภิดา